Jobs

JOBS UPDATE

Newplan Jobs

ตำแหน่งที่รับสมัคร : รับสมัคร พนักงานเขียนแบบ,Detailer วันที่ประกาศ : 14-05-2017
จำนวนที่เปิดรับสมัคร : หลาย  อัตรา
เงินเดือน : N/A  บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : คุณสมบัติ ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน : Tekla structure
สวัสดิการบริษัทฯ : ค่าตอบแทน, สวัสดิการ 1. เงินเดือน 2. ค่าล่วงเวลา 3. ปรับเงินเดือนประจำปี 4. โบนัสประจำปี 5. ประกันสังคม 6. ประกันชีวิตกลุ่ม 7. ตรวจสุขภาพประจำปี 8. บ้านพักพนักงาน(กรณีมาจากต่างจังหวัด)
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่งที่รับสมัคร : รับสมัคร Service Engineer วันที่ประกาศ : 27-11-2013
จำนวนที่เปิดรับสมัคร : หลาย  อัตรา
เงินเดือน : N/A  บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร Service Engineer หลายอัตรา คุณสมบัติ 1.วุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็คทรอนิกส์ หรือ ไฟฟ้า 2.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี 3.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 4.สามา
รายละเอียดงาน : รับสมัคร Service Engineer หลายอัตรา คุณสมบัติ 1.วุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็คทรอนิกส์ หรือ ไฟฟ้า 2.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี 3.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 4.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สวัสดิการบริษัทฯ : สวัสดิการต่างๆ Follow Provident Found, Yearly Bonus, Bupa Health Insurance, Life Insurance, etc.
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่งที่รับสมัคร : รับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกร (Sales Engineer) วันที่ประกาศ : 27-11-2013
จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 1  อัตรา
เงินเดือน : N/A  บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : คุณสมบัติ ? เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ? จบการศึกษาขั้นต่ำตั้งแต่ระดับปวส. ? ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมอีเลคทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ? มีความรู้ด้านการขาย การตลาด ต้นทุนประเมิน วิศวก
รายละเอียดงาน : วิศวกร (Sales Engineer)
สวัสดิการบริษัทฯ : สวัสดิการต่างๆ Follow Provident Found, Yearly Bonus, Bupa Health Insurance, Life Insurance, etc.
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี